NATURVÅRD

naturvard

BYGGVÅRD

byggvard

HUS & TOMT

hustradgard

ENTREPENAD

_DSC9396CaluvaFoto-

Om Blekinge Natur & Kulturvård

Blekinge Natur & Kulturvård kallas till vardags för BLENK. Vi finns på Skärva Gård utanför Karlskrona men har hela Blekinge, och delar av Kronoberg, som arbetsfält. BLENK jobbar främst med naturvård, byggnadsvård, hus och trädgård samt entreprenaduppdrag som fibergrävning på villatomter och röjning längs vägar. I vår verkstad tillverkar vi produkter i trä, renoverar fönster, möbler och reparerar maskiner. BLENK driver också Kaffestugan i Wämöparken i Karlskrona.

Våra uppdrag ute i naturreservat har vi genom avtal med Länsstyrelserna i Blekinge och Kronoberg och entreprenaduppdragen gör vi som underleverantör till större företag. Byggnadsvård, hus och trädgårdsarbeten samt fönsterrenovering beställs av privata fastighetsägare i vår närhet.

Hållbarhet är viktigt för oss både avseende människa och miljö. Därför använder vi så långt möjligt metoder och material som gynnar miljön och människan. När vi renoverar hus och fönster använder vi därför helst gammaldags färger och undviker så långt möjligt lösningsmedel. Vid jobb i naturen använder vi miljöbränsle och skydd mot spill. Vår strävan är också att ta hand om och återanvända de träd vi sågar ner till annan nytta som plank, stolpar eller som material när vi till våra snickeriprodukter. Vi vill också skapa en god arbetsplats där medarbetare kan utvecklas med det de gillar i egen takt. För att tillmötesgå detta har vi valt att vara ett socialt företag.

Senaste nytt

Artikel om oss

Blekinge Läns Tidning har gjort ett fint reportage om vårt företag och hur vi tänker runt vår verksamhet.

läs mer

Gränsmarkering

Nu är gränsmarkering av nybildade naturreservatet Finnamaden i Blåningsmåla avslutat. Trolskt vacker almskog i sluttning intill Nättrabyån…

läs mer