Gränsmarkering

Nu är gränsmarkering av nybildade naturreservatet Finnamaden i Blåningsmåla avslutat. Trolskt vacker almskog i sluttning intill Nättrabyån. Sista stolpen sattes på en liten ö i Nättrabyån. Efter torkan är det så lite vatten att det gick att gå över ån.