Naturstig på Skärva

I Skärvas naturreservat har vi av Länsstyrelsen fått i uppdrag att skapa en ny naturstig upp mot herrgården. Blåmarkerade pinnar visar vägen och en spång byggdes för att ta vandrare torrskodda över ett sankt parti.

Skärva Herrgård byggdes i slutet av 1700-talet och var då Af Chapmans sommarbostad. På en av bilderna nedan ser du det vackra badhuset som ligger vid Danmarksfjärdens strand.