Om oss

Blekinge Natur och Kulturvård är ett socialt företag som sysselsätter personer som står utanför arbetsmarknaden. Att vi är ett socialt företag innebär att alla medarbetare har rätt att veta allt om företaget (transparens), att alla medarbetare har rätt att säga vad de tycker om verksamheten och att arbeta med det de känner att de klarar av i egen takt.
Våra handledare har stor bredd avseende kompetens och erfarenhet vilket gör att vi kan hantera olika behov och önskemål. Vi kan personalhantering och rehabilitering och har god medmänsklig förmåga. Vi värnar om och arbetar med hållbar utveckling och bevarande av miljö och kultur.

Vår värdegrund har vi format så att den ska vara lätt att förstå och lätt att efterleva:

  • Alla har lika värde, det betyder att vi har acceptans för olikheter och oliktänkande.
  • Varje människa gör sitt bästa, alla vill men kanske inte alltid har förmågan.
  • Vi talar med, inte om varandra, då undviker vi ”skitprat” och ökar tydligheten.
  • Vi griper in direkt om något känns fel, det är också tydligt och ger möjlighet till ”rättning”.
  • Alla röster är lika värda, att vara lyhörd ger möjlighet till utveckling och visar på respekt.
  • Vi ger förutsättningar och möjligheter till rehabilitering i egen takt genom ett brett utbud av arbetsuppgifter.

Tydlighet och ordning skapar förutsättningar för välmående och vidareutveckling. Därför genomför vi introduktion så att nya medarbetare snabbt ska känna sig som en del i verksamheten. Medarbetare har rätt till individuella utvecklingsplaner. Medarbetarens förmåga, intressen och mående avgör hur arbetet ska anpassas. Vårt mål är att de som vill ska få anställning hos oss eller annan arbetsgivare.

Våra praktiska arbetsområden är främst naturvård som vi är övertygade om ger god möjlighet till rehabilitering för personer som av olika orsaker inte orkat arbeta och kanske tvivlat på sin förmåga. Vi sköter naturreservat och andra områden som har behov av tillsyn, röjning mm. Vi sysslar också med byggnadsvård som till exempel fönsterrenovering som vi ser som bevarande vilket i sin tur en del av vårt hållbarhetstänk; att ta vara på det som finns.  Förutom dessa två områden gör vi också snickerier som är konstruktivt och ger många tillfredsställelse att arbeta med. Och till sist trädgårdsskötsel som vi gör vi åt stugägare som vill ha en helhetslösning eller åt villaägare som vill ha tillfälliga arbetsinsatser.

Våra teoretiska områden erbjuder också utbildning i alla typer av arbetsmiljöarbete, vilket ansvar chefer respektive medarbetare har, regler och förordningar. Detta hänger ihop med ledarskap, konflikthantering och social kompetens som kan vävas in eller genomföras som separata kurser. Miljöarbetet ur ett livscykelperspektiv och företagens ansvar enligt miljöbalken är ett annat viktigt område vi kan. Vill du veta mer om ekologisk odling, bra och vegetarisk mat så kan vi erbjuda kompetens i samverkan med Skärva Gård. Att starta och driva företag är inte så svårt men vill du öka möjligheterna till att lyckas lite snabbare hjälper vi till. Grön rehabilitering innebär återhämtning i stimulerande miljö, läkande aktiviteter i naturen, möjlighet till reflektion och samtal, tillgång till naturlig och hälsosam kost, möjlighet till hälsofrämjande interventioner, stöd och hjälp av erfarna och kunniga ledare, utveckling genom meningsfull sysselsättning, coachning för att komma vidare. Vi kan erbjuda delar eller helheten som vardagssyssla eller kurs.

Sysselsättning behövs för vissa grupper innan det övergår till lönearbete och vi erbjuder detta inom alla våra arbetsområden samt i samarbete med Skärva gård ett bredare utbud.