Nyheter

Artikel om oss

Blekinge Läns Tidning har gjort ett fint reportage om vårt företag och hur vi tänker runt vår verksamhet.

läs mer

Gränsmarkering

Nu är gränsmarkering av nybildade naturreservatet Finnamaden i Blåningsmåla avslutat. Trolskt vacker almskog i sluttning intill Nättrabyån…

läs mer

Slåtteräng

Första uppdraget utomläns! För Länsstyrelsen i Kronoberg. Uppdraget bestod i att rensa en slåtteräng från lupiner som gärna tar över när de väl etablerat sig.

läs mer

Hamling

Uppdrag i Ire naturreservat. Här ska hamlas 230 träd i februari…klippa-såga-slit och släp!

läs mer