Entrepenad

BleNK är underleverantörer till Asfaltbolaget i Karlskrona avseende fibergrävning i hela Blekinge.

Vi gräver ned fiberkablarna från tomtgräns till hus och återställer grovt, eller om kunden önskar även finare i ytskiktet. Vår bil är fullutrustad med nödvändiga maskiner och redskap och vi åtar oss gärna fler liknande uppdrag.

Skötsel av vägrenar, parkeringsplatser med mera ingår också i vårt företagskoncept och passar bra avseende kompetens och utrustning. Våra medarbetare är arbetsamma och noggranna.