Naturvård

Vi vårdar skog och mark och tar hand om tillsyn och skötsel av skyddade natur- och fritidsområden. Vi har tjänster som röjning av lövsly och undervegetation, slåtter, gallring, markarbeten och stängsling. Vi iordningställer också leder, rastplatser och informationsplatser.